Usługi Geodezyjne

Oferta obejmuje:

- mapy do celów projektowych
- podziały działek
- rozgraniczenia działek
- wznowienia granic
- okazanie granic
- pomiary inwentaryzacyjne i sporządzanie dokumentacji powykonawczej urządzeń podziemnych, oraz sieci uzbrojenia terenu
- wytyczenia budynków
- wytyczenia sieci i przyłączy
- mapy powykonawcze / inwentaryzacje budynków
- pomiary specjalistyczne
- doradztwo
GEONET
mgr inż. Krzysztof Netter
Geodeta uprawniony
Numer uprawnień 19025
tel. +48 601 554 385
e-mail: geonet@epf.pl
gg: 200 000
Adres biura:
ul. Międzyleska 4
55-514 Wrocław
www.geodeta.wroclaw.pl